Menu

快 速 連 結

交通安全檔案

遇犬隻追車時適當處理措施

近日發生學生騎機車遭犬隻追逐致摔車情形,建議師生、遊客遇犬隻追車時,勿驚慌失措而加速逃離,應減緩車速或停車,並避免與犬隻直接對視,放緩動作,表現出若無其事,專注前方路況,緩速安全離開,即可降低犬隻注意力集中在車輛上,至離開犬隻領域後,犬隻即會放棄追車。

因犬隻習性不一,難以適用單一通盤方式處理,建議事後將犬隻或校犬追車情形,具體描述時間、地點、犬隻特徵及事發經過投到校犬信箱,並留下聯絡方式,以便社團針對犬隻處理及回覆改善狀況。

生輔組關心您

處理交通事故之流程圖

 

            交通事故發生              
                       
                有傷亡  

送醫急救(119)

   
                       
            報警(110)            
                       
                --勿自行移動現場
  --詳實核對筆錄及測繪之現場圖
     
                           
           申請現場圖(7日)
及初步研判表(30日)
         
                   
                           
                           
    申請保險理賠             事故和解     
                           
                           
汽機車強制險及
第三責任險
 
    學生平安保險     調解委員會調解     逕行和解 
  事故 日內聯絡保險公司辦理出險 (需附警方事故處理之登記聯單)          備妥醫療收據及診斷證明書洽本校衛保組(綜A棟-B/F)       至鄉鎮市調解委員會申請調解      建議填寫和解書 
               
                           
            調解成立      調解不成立    
              和解書一份送至鄰近地區之交通隊        調解委員會開立
 「調解不成立證明書」
  
                           
                    法院裁定     

 

COMING SOON

相 關 連 結

NCNUEAS NCNUSH NCNUSDSS NCNUCSRC NCNUCC NCNUCASC
2333345 banner 15 iconLink2 a69 2011090711202074610 200X200

反 霸 凌 專 區

nobullylogo tel

防 詐 騙 專 區

法 律 諮 詢 專 區

cooltext1898352635 logo linkdet 708 1141724 39246 logo

有 用 常 識 連 結

24drs logo
Go to top